9th Elaw Alumni Meeting

Thursday November 28, 2019 5:30 PM
 

Het doet ons genoegen eLaw-alumni en eLaw-medewerkers weer uit te nodigen voor de eLaw-alumnibijeenkomst van donderdag 28 november in de bovenruimte van café ‘t Keizertje (Kaiserstraat 2/4 Leiden).

Agenda
• Vanaf 17.30 uur borrel
• 18.00 uur Keizertjemacaroni zowel niet als wel vegetarisch
• 18.45 uur de oud-eLaw-gediende-presentatie door Wim Keuvelaar

o Wim Keuvelaar ondersteunt als zelfstandig adviseur organisaties met vragen op het gebied van gegevensbescherming (AVG). Een ontzettend leuk vakgebied waarin organisatorische, technische en juridische aspecten samenkomen. Opdrachtgevers bevinden zich op uiteenlopende gebieden als onderwijs, overheid en logistiek. Binnen eLaw heeft Wim in het kader van ITeR onderzoek gedaan naar auteursrechtelijke aspecten van filesharing.

• 19.15 uur huidige-eLaw-prestatie–presentatie door Michiel Rhoen

o Michiel Rhoen, is in het dagelijks leven informatie-analist en brandweerofficier bij de Veiligheidsregio Utrecht; hij is ook anderhalf jaar als Senior Beleidsmedewerker werkzaam geweest bij de Directie Informatiesamenleving en Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van december 2013 tot september 2019 was hij buitenpromovendus bij eLaw. Zijn promotie-onderzoek richtte zich op een (rechts)vergelijkend en deels evaluatief onderzoek naar de te verwachten effectiviteit van de AVG als een instrument voor het reguleren van machtsverhoudingen en de verdeling van risico’s tussen betrokkenen en verwerkingsverantwoordelijken.

RSVP als je de bijeenkomst wil bijwonen door hier te registreren.

RSVP deadline is past

false