9th Elawalumni meeting

Het doet ons genoegen eLaw-alumni en eLaw-medewerkers weer uit te nodigen voor de eLaw-alumnibijeenkomst van donderdag 28 november in de bovenruimte van café ‘t Keizertje (Kaiserstraat 2/4 Leiden).

RSVP here..

Agenda
• Vanaf 17.30 uur borrel
• 18.00 uur Keizertjemacaroni zowel niet als wel vegetarisch
• 18.45 uur de oud-eLaw-gediende-presentatie door Wim Keuvelaar

o Wim Keuvelaar ondersteunt als zelfstandig adviseur organisaties met vragen op het gebied van gegevensbescherming (AVG). Een ontzettend leuk vakgebied waarin organisatorische, technische en juridische aspecten samenkomen. Opdrachtgevers bevinden zich op uiteenlopende gebieden als onderwijs, overheid en logistiek. Binnen eLaw heeft Wim in het kader van ITeR onderzoek gedaan naar auteursrechtelijke aspecten van filesharing.

• 19.15 uur huidige-eLaw-prestatie–presentatie door Michiel Rhoen

o Michiel Rhoen, is in het dagelijks leven informatie-analist en brandweerofficier bij de Veiligheidsregio Utrecht; hij is ook anderhalf jaar als Senior Beleidsmedewerker werkzaam geweest bij de Directie Informatiesamenleving en Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van december 2013 tot september 2019 was hij buitenpromovendus bij eLaw. Zijn promotie-onderzoek richtte zich op een (rechts)vergelijkend en deels evaluatief onderzoek naar de te verwachten effectiviteit van de AVG als een instrument voor het reguleren van machtsverhoudingen en de verdeling van risico’s tussen betrokkenen en verwerkingsverantwoordelijken.

RSVP als je de bijeenkomst wil bijwonen door hier te registreren.

9th Elaw Alumni Meeting

Thursday November 28, 2019 5:30 PM
 

Het doet ons genoegen eLaw-alumni en eLaw-medewerkers weer uit te nodigen voor de eLaw-alumnibijeenkomst van donderdag 28 november in de bovenruimte van café ‘t Keizertje (Kaiserstraat 2/4 Leiden).

Agenda
• Vanaf 17.30 uur borrel
• 18.00 uur Keizertjemacaroni zowel niet als wel vegetarisch
• 18.45 uur de oud-eLaw-gediende-presentatie door Wim Keuvelaar

o Wim Keuvelaar ondersteunt als zelfstandig adviseur organisaties met vragen op het gebied van gegevensbescherming (AVG). Een ontzettend leuk vakgebied waarin organisatorische, technische en juridische aspecten samenkomen. Opdrachtgevers bevinden zich op uiteenlopende gebieden als onderwijs, overheid en logistiek. Binnen eLaw heeft Wim in het kader van ITeR onderzoek gedaan naar auteursrechtelijke aspecten van filesharing.

• 19.15 uur huidige-eLaw-prestatie–presentatie door Michiel Rhoen

o Michiel Rhoen, is in het dagelijks leven informatie-analist en brandweerofficier bij de Veiligheidsregio Utrecht; hij is ook anderhalf jaar als Senior Beleidsmedewerker werkzaam geweest bij de Directie Informatiesamenleving en Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van december 2013 tot september 2019 was hij buitenpromovendus bij eLaw. Zijn promotie-onderzoek richtte zich op een (rechts)vergelijkend en deels evaluatief onderzoek naar de te verwachten effectiviteit van de AVG als een instrument voor het reguleren van machtsverhoudingen en de verdeling van risico’s tussen betrokkenen en verwerkingsverantwoordelijken.

RSVP als je de bijeenkomst wil bijwonen door hier te registreren.

RSVP deadline is past

false

8th elaw alumni meeting

Thursday March 14, 2019 6:00 PM
 

Please register here for the 8th elaw alumni meeting with Jaap and Cecile.

RSVP deadline is past

false

8th elaw alumni meeting

Thursday March 14, 2019 6:00 PM
 

Please register here to attend the 8th elaw alumni meeting with Jaap and Cecile on March 14.

RSVP deadline is past

false

8th Elaw Alumni meeting

It is with pleasure that we remind you of the next meeting of the elaw alumni on March 14. Please RSVP if you plan to attend.

We will meet on Thursday March 14 at café ‘t Keizertje, Kaiserstraat Leiden. The meeting will start at the usual time of 1800h with drinks. Wil’s very own pasta (in veggie and non-veggie variant) will make yet another appearance.

Register HERE.

For our entertainment two speakers are on the agenda starting around 1830h: Jaap van den Herik and Cecile Davis.

Jaap van den Herik:

Jaap van den Herik is sinds 1988 werkzaam bij eLaw.

Jaap vertelt het liefst over zijn promovendae/di. Het zijn de mensen die de toekomst van de wetenschap mede gaan bepalen. Dat geldt ook in de rechtsgeleerdheid. Met name gaat het bij hem om mensen die zich bezighouden met het integreren van Artificial Intelligence, Data Science en Machine Learning in de rechtsgeleerdheid.

Het spoor dat Jaap bij eLaw uitgezet heeft is: Kunnen computers Rechtspreken? (Inaugurele rede 1991).

Op dit moment is hij bezig een executive master op te zetten over GLDS (Governance, Law and Data Science) bij de FGGA in samenwerking met eLaw. In Januari 2019 heeft hij met drie promovendi (eerste auteur) en collega Jan Scholtes (eerste auteur) vier artikelen gesubmit voor het Mordenate Lustrum congres van 17 mei 2019 over de nieuwste ontwikkelingen betreffende Een pleidooi voor de Robotrechter (met Henriette Nakad), The role of CODR in future smart contracts (met Daniel Dimov en Frederico Ast), Big Data Analytics for Legal Fact Finding (met Jan Scholtes) en Privacy and Real-Time Bidding, In hoeverre kunnen we de privacy-component meten? (met Rob van Eijk).

In de lezing zal de essentie van elk van deze vier ontwikkelingen verteld worden en voorts zal een overzicht gegeven worden van de vorderingen van de Executive Master.

Cecile Davis:

Cecile Davis is senior agile quality coach bij Sogeti.

Van 1991-1997 heeft ze het secretariaat van (toen nog) Recht&Informatica bemand. Daarna heeft ze eerst als programmeur en later als tester van 1998-2006 voor Human Inference gewerkt, waarna ze bij Sogeti terechtkwam. Daar is ze vanuit de testersrol doorgegroeid naar testconsultancy en vervult ze verschillende rollen waarin bijna altijd een testcomponent en een procesverbeteringscomponent in zit.

In haar presentatie zal ze iets vertellen over haar werk als agile quality coach en enkele ervaringen die ze bij Recht&Informatica heeft opgedaan.

We look forwards to your presence!

Seventh eLaw alumni meeting: 11 october 1800h (save the date)

It is with pleasure that we can invite you to the next meeting of the elaw alumni: we will meet on October 11 at café ‘t Keizertje. The meeting will start at the usual time of 1800h with drinks. Wil’s infamous macaroni (in veggie and non-veggie variant) will be provided.

For your entertainment two speakers are on the agenda:

1. Tycho de Graaf (universitair Docent Civiel Recht en eLaw) on Smart Contracts
2. Undersigned (Consultant), on eLaw Cybercrime and Cybersecurity

We look forwards to your presence and wish you a sunny day – wherever you are. Registration is already possible HERE.