9th Elawalumni meeting

Het doet ons genoegen eLaw-alumni en eLaw-medewerkers weer uit te nodigen voor de eLaw-alumnibijeenkomst van donderdag 28 november in de bovenruimte van café ‘t Keizertje (Kaiserstraat 2/4 Leiden).

RSVP here..

Agenda
• Vanaf 17.30 uur borrel
• 18.00 uur Keizertjemacaroni zowel niet als wel vegetarisch
• 18.45 uur de oud-eLaw-gediende-presentatie door Wim Keuvelaar

o Wim Keuvelaar ondersteunt als zelfstandig adviseur organisaties met vragen op het gebied van gegevensbescherming (AVG). Een ontzettend leuk vakgebied waarin organisatorische, technische en juridische aspecten samenkomen. Opdrachtgevers bevinden zich op uiteenlopende gebieden als onderwijs, overheid en logistiek. Binnen eLaw heeft Wim in het kader van ITeR onderzoek gedaan naar auteursrechtelijke aspecten van filesharing.

• 19.15 uur huidige-eLaw-prestatie–presentatie door Michiel Rhoen

o Michiel Rhoen, is in het dagelijks leven informatie-analist en brandweerofficier bij de Veiligheidsregio Utrecht; hij is ook anderhalf jaar als Senior Beleidsmedewerker werkzaam geweest bij de Directie Informatiesamenleving en Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van december 2013 tot september 2019 was hij buitenpromovendus bij eLaw. Zijn promotie-onderzoek richtte zich op een (rechts)vergelijkend en deels evaluatief onderzoek naar de te verwachten effectiviteit van de AVG als een instrument voor het reguleren van machtsverhoudingen en de verdeling van risico’s tussen betrokkenen en verwerkingsverantwoordelijken.

RSVP als je de bijeenkomst wil bijwonen door hier te registreren.

8th Elaw Alumni meeting

It is with pleasure that we remind you of the next meeting of the elaw alumni on March 14. Please RSVP if you plan to attend.

We will meet on Thursday March 14 at café ‘t Keizertje, Kaiserstraat Leiden. The meeting will start at the usual time of 1800h with drinks. Wil’s very own pasta (in veggie and non-veggie variant) will make yet another appearance.

Register HERE.

For our entertainment two speakers are on the agenda starting around 1830h: Jaap van den Herik and Cecile Davis.

Jaap van den Herik:

Jaap van den Herik is sinds 1988 werkzaam bij eLaw.

Jaap vertelt het liefst over zijn promovendae/di. Het zijn de mensen die de toekomst van de wetenschap mede gaan bepalen. Dat geldt ook in de rechtsgeleerdheid. Met name gaat het bij hem om mensen die zich bezighouden met het integreren van Artificial Intelligence, Data Science en Machine Learning in de rechtsgeleerdheid.

Het spoor dat Jaap bij eLaw uitgezet heeft is: Kunnen computers Rechtspreken? (Inaugurele rede 1991).

Op dit moment is hij bezig een executive master op te zetten over GLDS (Governance, Law and Data Science) bij de FGGA in samenwerking met eLaw. In Januari 2019 heeft hij met drie promovendi (eerste auteur) en collega Jan Scholtes (eerste auteur) vier artikelen gesubmit voor het Mordenate Lustrum congres van 17 mei 2019 over de nieuwste ontwikkelingen betreffende Een pleidooi voor de Robotrechter (met Henriette Nakad), The role of CODR in future smart contracts (met Daniel Dimov en Frederico Ast), Big Data Analytics for Legal Fact Finding (met Jan Scholtes) en Privacy and Real-Time Bidding, In hoeverre kunnen we de privacy-component meten? (met Rob van Eijk).

In de lezing zal de essentie van elk van deze vier ontwikkelingen verteld worden en voorts zal een overzicht gegeven worden van de vorderingen van de Executive Master.

Cecile Davis:

Cecile Davis is senior agile quality coach bij Sogeti.

Van 1991-1997 heeft ze het secretariaat van (toen nog) Recht&Informatica bemand. Daarna heeft ze eerst als programmeur en later als tester van 1998-2006 voor Human Inference gewerkt, waarna ze bij Sogeti terechtkwam. Daar is ze vanuit de testersrol doorgegroeid naar testconsultancy en vervult ze verschillende rollen waarin bijna altijd een testcomponent en een procesverbeteringscomponent in zit.

In haar presentatie zal ze iets vertellen over haar werk als agile quality coach en enkele ervaringen die ze bij Recht&Informatica heeft opgedaan.

We look forwards to your presence!

Seventh eLaw alumni meeting: 11 october 1800h (save the date)

It is with pleasure that we can invite you to the next meeting of the elaw alumni: we will meet on October 11 at café ‘t Keizertje. The meeting will start at the usual time of 1800h with drinks. Wil’s infamous macaroni (in veggie and non-veggie variant) will be provided.

For your entertainment two speakers are on the agenda:

1. Tycho de Graaf (universitair Docent Civiel Recht en eLaw) on Smart Contracts
2. Undersigned (Consultant), on eLaw Cybercrime and Cybersecurity

We look forwards to your presence and wish you a sunny day – wherever you are. Registration is already possible HERE.

Actualiteitencollege Sleepwetreferendum en eL@w Alumni Borrel

Dear all, since this will be a uniquely Dutch topic the following is in Dutch:

Op vrijdag 16 maart organiseren de eLaw-alumnivereniging en het centrum eLaw van de Universiteit Leiden een actualiteitencollege vanwege het zogenoemde ‘Sleepwetreferendum’.
Dit college helpt om door de bomen het bos te zien over betreffende wet, de nieuwe Wiv 2017 (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017). He actualiteitencollege is voor een ieder toegankelijk.

Datum en tijd: 17.00 uur (klokke) tot 18.45 uur.
Locatie: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden.
Zaal: Lorentzzaal, A1.44.

Programma:
1. Jan-Jaap Oerlemans – Algemene inleiding Wiv 2017: een technologisch gedreven wet (15 min) Jan-Jaap Oerlemans is als onderzoeker verbonden aan eLaw, het Centrum voor Recht en Technologie van de Universiteit Leiden.

2. Ronald Prins – De Wiv 2017 vanuit technisch perspectief 2017 (10 min) Ronald Prins is oud-directeur en oprichter van Fox-IT. Hij is lid van de nieuwe Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden van de nieuwe Wiv 2017, daartoe voorgedragen door de Tweede Kamer.

3. Gerrit-Jan Zwenne – Recht op privacy en de Wiv 2017 (10 min) Gerrit-Jan Zwenne is hoogleraar recht en de informatiemaatschappij bij eLaw, het Centrum voor Recht en Technologie van de Universiteit Leiden. Daarnaast hij advocaat bij Brinkhof N.V. te Amsterdam.

4. Ton Siedsma – het belang van digitale grondrechten en de Wiv 2017 (10 min) Ton Siedsma is onderzoeker bij Bits of Freedom. Hij zet zich in voor een betere controle op overheidshandelen en wil zorgen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op onze digitale grondrechten, tenzij daar hele goede redenen voor zijn.

5. Vraag & Antwoord en Paneldiscussie o.l.v. Bart Schermer tot uiterlijk 18.45 uur Bart Schermer is als universitair hoofddocent verbonden aan eLaw, het Centrum voor Recht en Technologie van de Universiteit Leiden en partner bij Considerati.

Voor de sprekers en de aanwezige elaw-alumni is er na afloop van het college in de “Huiskamer” van Café de Keyzer (’t Keizertje, Kaiserstraat 2-4, 2311 GR Leiden) gelegenheid om nog na te praten onder het genot van drank en een macaronimaaltijd (ook vegetarisch).
Voor deelname aan de maaltijd in het Keizertje moet je je wel, en graag zo spoedig mogelijk, aanmelden via: DEZE PAGINA (Klik Hier!).

Fifth elaw alumni meeting 30 November 2017

The next meeting of the eLaw Alumni Vereniging is planned on Thursday the 30th of november at 18:00h.
We will open the meeting with drinks and bites. The official part starts at 18:30.

Location: The “Huiskamer” of Café de Keyzer (’t Keizertje, Kaiserstraat 2-4, 2311 GR Leiden)

Besides food, drinks and networking, there are two short presentations from:

1. Arie van Bellen, Directeur ECP, Platform voor de Informatiesamenleving

And

2. Pieter Kalis. PhD candidate, who performs PhD research into network security in Telecommunications law.

Please RSVP by registering HERE. An invitation with more detailed information will be sent in the second week of November.

Note that this invitation is open to all members of the association and everybody who is and was working and/or studying with eLaw.

Fourth eLaw Alumni Meeting: 14th of June

The next meeting of the eLaw Alumni Vereniging is planned on Wednesday the 14th of June at 17:30h.
We will open the meeting at 17:30 with drinks and bites. The official part starts at 18:00.

Location: Gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, 2312 NR Leiden (www.nieuweenergieleiden.nl)

Besides food, drinks and networking, there are two short presentations from:

I. Jan Jaap Oerlemans, who will speak about his dissertation entitled “Investigating Cybercrime”;

Mr. dr. Jan-Jaap Oerlemans heeft zijn bachelor rechten afgerond aan de Universiteit Leiden en de masters strafrecht en informatierecht gedaan bij de Universiteit van Amsterdam. Bij eLaw is hij van 2008-2010 student-assistent geweest van Franke en sinds 2010 geeft hij gastcolleges over cybercrime en jurisdictie bij verschillende keuzevakken. Op 10 januari 2017 is hij gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Investigating Cybercrime’ bij de Universiteit Leiden. Hij zal tijdens de alumni-avond over de resultaten van zijn proefschrift vertellen.

and

II. Lourens la Roi, who will speak on how E-law influences his career today;

Mr. L.H. la Roi (Lourens) studeerde in 2001 af bij toentertijd Recht & Informatica (nu eLaw@Leiden). Sindsdien heeft hij bij verschillende overheidsinstanties gewerkt, steevast op het snijvlak tussen recht en ICT. Bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit hield hij zich bezig met het toezicht op het verbod van spam en spyware en met de specifieke regels uit de Telecommunicatiewet voor het verwerken van persoonsgegevens (denk aan de regels voor telefoongidsen en regels voor nummeridentificatie). Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken hield hij zich bezig met de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en het telecommunicatiegeheim. Inmiddels werkt hij al weer een paar jaar bij de Kansspelautoriteit, waar hij als senior handhavingsjurist adviseert bij het toezicht op en de handhaving van het verbod op online kansspelaanbod. Daarnaast is hij Functionaris voor de Gegevensbescherming bij de Kansspelautoriteit.
(Liefhebbers van klassieke muziek kunnen Lourens op woensdag 12 april 2017 13-13.30 horen spelen bij de inloopconcerten in het Groot Auditorium van het Academiegebouw in Leiden.)

Please register HERE to take part.

Note that this invitation is open to all members of the association and everybody who is and was working and/or studying with eLaw.

Third alumni meeting

The next meeting of the Alumni Vereniging eLAW@LEIDEN is planned on Thursday the 1st of December at 17:30.

For the 1st of December  we are very happy to announce that Prof. dr. mr.  S. van der Hof, professor of Law & Digital Technologies, will deliver the key note presentation and mr. Ludwig Oberendorff, head at Bureau Forum Standardisatie, will speak on how eLaw influences his career today.

Please RSVP  by November 28 in order to take part. Feel free to bring any elaw alumni you are aware of and that have not yet registered as member. The form is here: https://elawalumni.nl/rsvpmaker/third-elaw-alumni-meeting/

Location: To be announced

We will starts at 17:30 with drinks and bites. The meeting proper starts at 18:00. After the meeting and the presentations the room will be open until 22:00.

Second eLaw alumni meeting and drinks: June 16

We are happy to invite you to the second meeting of the eLaw Alumni Vereniging on thursday June 16 at 17:30. Please RSVP  by June 8 in order to take part. Feel free to bring any elaw alumni you are aware of and that have not yet registered as member. The form is here: https://elawalumni.nl/rsvpmaker/second-elaw-alumni-meeting/

We will be in the same location: De Nieuwe Energie (Voltzaal). 3de Binnenvestgracht 23, Leiden (see http://www.nieuweenergieleiden.nl/contact)

We will starts at 17:30 with drinks and bites. The meeting proper starts at 18:00. After the meeting and the presentations the room will be open until 22:00.

Recht en Complexiteit – mijn huidige hobby

Sinds enige tijd ben ik bezig met complexiteitstheorieën voor de rechtswetenschap. Die zijn niet bedoeld om het leven ingewikkelder te maken. Wel om het te versimpelen. Een heel moeilijk issue daarbij is het werkelijk multidisciplinaire karakter van het kijken naar complexe, adaptieve, genetwerkte systemen. (Als je er eenmaal aan went, zie je ze overal – in onze DNA-RNA stelsels en in het Europa van de lidstaten en, daarbinnen, van de Europeanen). Anyway.

Eergisteren diende ik met Marion Dumas van het SFI een aanvraag in om een dag over het onderwerp te organiseren in het kader van de conferentie over complexe systemen die in septenber in Amsterdam wordt gehouden. Een afschrift van die aanvraag is hier: Satellite.

Commentaar welkom.